Bücher
Buchcover De Dörpschandarm
De Dörpschandarm
71 Seiten
erschienen 2020 im Eigenverlag

Buchcover De Reis no Mallorca
De Reis no Mallorca
148 Seiten
erschienen 2008 im Eigenverlag
Buchcover Danz op de Deel
Danz op de Deel
152 Seiten
erschienen 2012 über
Books on Demand
ISBN: 978-3-8482-0460-1